Kolik druhů výchovy známe?

Výchova dětí je pro většinu populace stále velkou neznámou, přestože naši nejbližší příbuzní (lidoopi) si s ní vůbec nelámou hlavu… Oni prostě vědí, jak se mají chovat a co mají dělat, aniž by četli knihy, chodili na kurzy anebo sledovali vědecké dokumenty.

Když se chce rodič chovat alespoň trošku zodpovědně a začne pátrat, jak přistupovat k dětem, nalezne celou řadu teorií, rad a všemožných postupů, jak z dítěte vychovat spolehlivého, zodpovědného a plně socializovaného člověka. Jak se nám tento proces daří, vidíme dnes a denně na všech úrovních společenského soužití.

Ve své podstatě existují pouze dva druhy výchovy:

  1. Výchova tradiční, postavená na systematickém strašení děti, jejímž cílem je vychovat poslušného jedince k uměle stvořeným autoritám.
  2. Výchova přirozená, postavená na poznávání života, jejímž cílem je dosáhnout toho, aby byly děti plně zodpovědné k životu jako takovému.

Když se podíváme na jednotlivé druhy, můžeme si rovněž poukázat na základní rozdílnosti výsledků:

1. Tradiční výchova buduje nedůvěru v sebe sama i nedůvěru k druhým, vytváří falešné sebevědomí postavené na úspěchu, postavení, dosaženém vzdělání, fyzické atraktivitě apod. V tradiční výchově muži nerozumí sami sobě stejně, jako nerozumí ženám, ženy nerozumí samy sobě, stejně jako nerozumí mužům. V rodinách díky tomu vládne napětí, stejně jako v celé společnosti.

2. Přirozená výchova buduje absolutní důvěru v sebe sama, důvěru v opačné pohlaví, důvěru k samotnému životu. Přirozená výchova způsobuje zdravé sebevědomí zodpovědného člověka, který ví, co je smyslem jeho života. A tak chlapečci vědí, co to znamená být mužem a holčičky zase vědí, co to znamená být ženou. Dospělí muži pak rozumí sami sobě, stejně jako rozumí ženám, zatímco dospělé ženy rozumí samy sobě, stejně jako rozumí mužům.

Stále si ještě kladete otázku, který výchovný princip je lepší???

Pro inspiraci se můžete podívat na: https://dovychovat.cz/kurzy/vychova-deti/

Komentáře